Vilt vakker grønt og godt

Vilt vakker grønt og godt, i våronna med Inger Lise Østmoe (www.norsopp.no). Vellykka kurs med fornøgde deltakara. Vi starta med teori for å bli kjent med urter og ville vekstar finne bruksområdet og få inspirasjon. Etter lunsj var vi ute å hausta alle dei grøne små spirene som me kunne finna. På ettermiddagen var det tilbereding og smak av ville vekstar etter spanande oppskrifter., løvetann, syre, skvalder kål, brennenesle vart forvandla til friske salatar og duftande supper – festbordet vart dekka.

Dagen etter var Urter og Helse i fokus, Rolv Hjelmstad (www.rolv.no) kunne formidle med stø hand korleis vi nytta viltveksande og dyrka planter som medisin, kva urter ein kan og bør samle i naturen. Om ulike måtar ein kan nytta urter som medisin frå urtetear, kremar tinkturar, omslag m.m.

Heilskapen var best uttala ein av kursdeltakarane, fordi det var inspirerande og heile tida noko nytt å læra!!

Last ned oppskrift for Blomstrende nytelser, smakfulle trær og ugras til begjær (doc).