Vellukka ystekurs i dei franske alpane

Vi har fått gode tilbakemeldingar vedkomande ystekurset som var i dei franske alpane 13.-19.03.2010.

Kurslæraren var ystemeistar Eric Randu. Turleiar/tolk var Pascale Baudunnel og turleiar/referatskrivar var Ragnhild Nordbø.

Kursdeltakarane hadde elles eit fint opphald, med erfaringsutveksling og skigåing på ettermiddagane.

Litt bilder frå fritida til kursdeltakarane