Fagdagar – Nettverkssamlingar – Seminar

Omvisingar – Kurs – Prosjekt

Ressurssenter

Vi ynskjer alle velkomen til Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH). Her kan de få omvising på skulegardsbruket og få litt innblikk i økologisk landbruk. Vi tilbyr også ein smak av garden sine produkt. Ta gjerne kontakt!

Ressurssenteret arrangerer kurs for bønder, småskalaprodusentar og andre interesserte. Sjå aktivitetar/kurs.

Vi har òg ulike prosjekt som er knytt til økologisk landbruk og til undervisinga ved skulen. Sjå her.

Kompetansenavet vest

Lokale mat- og serveringsbedrifter kan få fagleg hjelp gjennom Kompetansenavet.

Kompetansenavet har base på Sogn Jord- og Hagebrukskule, og har aktivitetar rundt om i Hordaland og Sogn og Fjordane. Les meir…

Ny utgåve av Mathåndverk

Bladet kan du lesa her: http://mediadigital.no/digitalemagasiner/mathandevek/0218V-1/index.html Frå følgeskrivet: “De fem regionale Kompetansenettverkene for Lokalmat i Norge har samarbeidet om å utgi en ny utgave av fagbladet Mathåndverk. Dette har vi […]

Vellykka lansering av ysteboka

Søndag 11. februar vart boka Ysting av Ragnhild Nordbø og Maria Ballhaus lansert på det lokale bakeriet i Aurland med høgtlesing, ostebuffé og musikk frå spelemannslaget. Dette er den fyrste […]

Seminar og bokslepp 11. februar

Endeleg kjem boka mange har venta på! Ysting er ei lærebok i handverksysting. Ho tek for seg ysting heilt frå nybyrjarnivå, men inneheld mange detaljar og tips som er nyttige òg for […]

100-årsjubileum 21.-23. september

VELKOMMEN TIL JUBILEUMSFEIRING 21.-23. SEPTEMBER! I 2017 er SJH 100 år og det blir feira i heile tre dagar! Me skal heidre innsats i tida som har gått (torsdag), markere […]

Grunnkurs i pollineringsretta birøkt

Samlingsbasert grunnkurs i pollineringsretta birøkt 22.-23. april, 3.-4. juni og 2.-3. september. Kurset gir grunnleggande kunnskap om birøkt og om korleis pollinering av frukt og bær kan gå inn som […]