Prosjektrapport – Agronomisk optimalisering av karbonbinding og jordfruktbarheit – siste versjon april 2021