Pløyekurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule

Pløyekurs på Sogn Jord- og Hagebruksskule