Skulereglement SJH godkjent per 04.06.2014, oppdatert