Revidert ordensreglement for Sogn Jord og Hagebruksskule – vedteke 11 desember 2017