Livet på skulen

Dei fleste elevane ved skulen bur på internatet. Dette gjev grunnlag for eit levande miljø både om kveldane og i helgane. Elles er det rikt høve til fritidsaktivitetar både på skulen og i bygda elles.

Tilbod på skulen

  • Elevane kan få bruke verkstadane på skulen i fritida etter nærare avtale. Her kan dei drive med tre-, ull-, skinn- eller metallarbeid.
  • Ridebane og skulehestar.
  • Skulen har robåt og to kajakkar som kan nyttast av elevar og tilsette etter avtale med ansvarleg.
  • Elevane får disponere eit areal der dei i fellesskap kan dyrke sine eigne grønsaker i fritida.
  • Elevane kan etter avtale få låne ei hytte som skulen har i Rasmusdalen – i fjellet mellom Aurland og Hallingdal.
  • Elevkveldar og reine dansekveldar kjem i stand på elevane sitt initiativ. Dette er noko som skulen ser positivt på og vil leggje til rette for.

Les meir om kva som skjer elles i Aurland her.