Prosjekt

Ressurssenteret organiserer ulike prosjekt som i hovudsak er knytt til økologisk landbruk og berekraftig samfunnsutvikling, og i den forbindelse samarbeider vi med ulike bedrifter og organisasjonar. Arbeidet består av utviklingsprosjekt innan skulen sine satsingsområde og andre oppdrag.

NOVERANDE PROSJEKT:

Bruk og produksjon av biokol på gardsskala

Cultural Innovation through Ecopreneurship

Fagskule i handverksysting

Gardsspesifikke løysingar for regenerativt landbruk

Økologisk tomat- og agurkproduksjon med bakkekontakt

TIDLEGARE PROSJEKT:

Agronomisk optimalisering av karbonbinding og jordfruktbarheit

Fagskule i økologisk landbruk

Fjorlam

Karbon på rett veg

Kursmateriell og kurstilbod i allsidig produksjon av økologisk frukt og bær

Ysteboka

Økologisk entreprenørskap og samfunnsomstilling