Erasmus+

Metodar i økologisk entreprenørskap: Erasmus+ 2017–19

I omstillinga til samtidas utfordringar, kva kjenneteiknar økologisk entreprenørskap? Kva perspektiv og impulsar til fornying trengs i undervisninga av økologiske entreprenørar? Og kva metodar er aktuelle i ein fornya praksis? Dette er spørsmål som dei fem partnarane frå Noreg, Sverige, Danmark og England har fått midlar til å utvikle eit strategisk partnarskap omkring i åra 2017–19. Les meir om prosjektet.

Applied ecopreneurship methodologies: Erasmus+ 2017–19

Facing the challenges of our time, what is ecopreneurship? What new impulses and perspectives are relevant in educating ecological entrepreneurs? And what applied methods can foster this renewal? Around these questions, a strategic partnership has been granted between five partners from Norway, Sweden, Denmark and England for the years 2017–19. Read more about the project.