Servicetelefon for vaksne

Den tidlegare fylkeskommunen Sogn og Fjordane oppretta ein servicetelefon for vaksne over 25 år. Inntil vidare er det mogleg for personar tilhøyrande Sogn å kontakte leiar for rettleiingstenesta i regionen, Frode Grøttebø: 976 53 769 / Frode.Kristian.Grottebo@vlfk.no

Tenesta er for dei som ynskjer rettleiing om vidaregåande opplæring for vaksne, praksiskandidatordninga, fagbrev for vaksne, karriererettleiing, godkjenning av tidlegare og utanlandsk utdanning og realkompetansevurdering.