Servicetelefon for vaksne

Sogn og Fjordane fylkeskommune har oppretta ein servicetelefon for vaksne over 25 år.

Tenesta er for dei som ynskjer rettleiing om vidaregåande opplæring for vaksne, praksiskandidatordninga, fagbrev for vaksne, karriererettleiing, godkjenning av tidlegare og utanlandsk utdanning og realkompetansevurdering.

Alle vaksne som ynskjer rettleiing eller informasjon om desse spørsmåla, kan ringe

tlf. 404 30 100, opningstid måndag–torsdag kl. 12.00–14.00

Her vil ein få svar på spørsmål og rettleiing vidare.

Dersom ein ynskjer kontakt utanom opningstidene, kan ein nytte e-post: vaksen@sfj.no