Killing tittet ut

Geit, Killing

Nye geit på Sogn Jord- og Hagebruksskule