imgp6396

Anoraken er god kamuflage, men vi ser deg likevel, ha, ha