image013

Slutten av oktober gjekk me til Vassbyggdi og prøvde å finne geitene opp på fjellet. Me fann dei høgt oppe, men dei kom raskt ned når husdyrlæraren Even (til høgre med kikkert) ropte på dei: ”komma dao”.