image012

Ein av dei siste dagane me kan nytte sola (her undervisning til gruppa som valgte hagebruk som fordjupningsfag).