image011

Siste dagar ute på beite om hausten. Kyrne har vore inne i fjøsen frå oktober for å kalve og mjølke. No i mai skal dei sleppast ut. Ho på høgre er ein av våre Vestlandsk Fjordfekyr.