image005

Robåt - Skolen har to trerobåter som er ganske gamle. Det er plass til 5-6 personer i hver båt. Den ene er en Sognebåt som er veldig god å ro.