image004

Tur til Sinjarheim (gamal høgdegard  i Aurlandsdalen) om hausten (me var 5 og gjekk oss ein tur på ein fin laurdag). Etter 1. skuleåret skal me ha sommerkurs der. Då vert det mjølking av skulegeitene og kyrne med hand og ysting der!! Gleder meg skikkeleg!! Gamle setre undervegs.. Her ser me Almen, kor folk måtte snakke høgt fordi elva laga så mykje bråk!