Hos sauene

Utmark, sau

Sogn Jord- og Hagebrukssule