Førebels program kurs i mjølkeforedling 9.-16. november 2020, 28.08.2020