Arkiv | Presseklipp

artikkel-om-Russland

Økologisk bygging og ”brubygging”

Agronomane på Sogn Jord- og Hagebruksskule avsluttar skulegangen med intensivkurs i økologisk bygging, i å samarbeide, og i å utvikle samkjensle med brør og søstrer i andre land. Les hele […]

Les meir
isrosa

Isrosa

“Sogn Jord- og Hagebruksskule er Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt vidaregåande opplæringstilbod i Aurland. Skulen underviser i økologisk landbruk og berekraftig samfunnsutvikling, og det økologisk drivne gardsbruket ved skulen er […]

Les meir