Arkiv | Elevblogg

Bilde 06.12.2019, 11 37 58

Bondesamtale på ein fredag

I faget gardsdrift hadde lærar Bjørg invitert representantar frå Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag til ein førjulssamtale om landbrukssamvirka. Ein stor del av undervisninga i faget gardsdrift, som […]

Les meir
Bilde 18.10.2019, 09 57 10

SJH på BEIT-konferansen

BEIT er ein optimistisk konferanse om landbruk, klima, berekraft og andre tema. Frå SJH reiste seks elevar på eige initiativ for å delta. Dei fekk eit par lærerike og inspirerande […]

Les meir
Tillitsfulle og snille dyr

Fire på rad for husdyrelevane

Lærar Even og elevane med yrkesfagleg fordjuping i husdyr dro nyleg på helgetur til Valdres. Der vitja dei fleire bønder, mellom anna nokre tidlegare SJH-elevar. Det vart ein lærerik og […]

Les meir
20190527_143732

Kompostkurs på SJH

Som del 2 av eit gardsskala komposteringskurs, arrangert av Voss Kommune, inviterte SJH deltakarar til Aurland for å lære og erfare dette i praksis måndag 27. mai. Tekst og foto: […]

Les meir