Andreas, Burman og Salma

Fredskorpsarbeide ved SJH

Fredskorpsmedarbeidere fra Zanzibar