Velkommen til kurs for nye bønder

Inspirasjonssamling til deg som skal overta ein landbrukseigedom

Det er mange tema og spørsmål som er viktige ved overtaking av ein landbrukseigedom. Å starta med eit kurs, kan vera ein fin start. 

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Tid:   13. februar 2023 kl 17.30-20.30

Arrangør Lærdal kommune. Les meir her.