Faglærar og driftsansvarleg i handverksysting

Vil du vera med på laget for sikra ostenasjonen Noreg ein fast plass i verdstoppen? Då er Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) i Aurland rett plass for deg.

Hausten 2022 startar Fagskulen Vestland fagskuleutdanninga Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling i samarbeid med SJH i Aurland og Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) avd. Trondheim. Det vert eit nett- og samlingsbasert årsstudium over to år. Med eit nytt ysteri egna til undervisning, landsline i økologisk landbruk og eit sterkt ystefagleg miljø er SJH godt rusta for denne oppgåva.

Her finn du utlysingstekst og søknadsskjema