1-klassen til synneva hjelper til med å hausta gulrøter