-Norsk osteframtid sikra

Ei samla ostenæring jublar på veg over målstreken. Mangeårig laginnsats
har sikra framtida. Til hausten startar den etterlengta fagskuleutdanninga
i handverksysting. Draumen om ein ostenasjon med fast plass i verdstoppen
er innan rekkevidde.

Les heile leiarartikkelen i Meieriposten her: