Kurs i konservering av grønsaker

Torsdag 21.oktober var ni kursdeltakarar klar for kurs i konservering av grønsaker. Kompetansenettverket for lokalmat arrangerte kurset for dei som ynskjer å foredle grønsakene for vidare sal.

Å lage trygg mat er avhengig av at vi  tek omsyn til ei rekkje faktorar som i utgangspunktet kan øydeleggje matvarer. Sukkerinnhald, pH-verdi, temperatur og lufttilgang er viktige parametre å vite noko om. Cecilia Midtsund Kippe og Gro Haugvaldstad Kleiberg frå Nofima forklarte oss om måling av pH og sukkertørrstoff i grønsakene, om å arbeide i flytskjema og identifisere farar. I den praktiske delen av kurset var sursylting tema, ei konservering der sukker, salt og temperatur medverkar til å skape trygge og lagringsstabile produkt. Om ein vil produsere til sal for å sikre trygg mat må ein kunne dokumentere, og her var det fokus på å lage flytskjema for produkta som vart prøvd ut. Kursdeltakarane prøvde seg på ulike chutneyar, ketchup, grøne tomater og raudbetar med meir. Vi hadde god tilgang på det meste av grønsaker frå skulen sin produksjon. Kursdeltakarane hadde og med seg ulike smakar som dei ynskte å få tilbakemeldingar på.

Mykje godt denne dagen- her kan kunden der ute gle seg til meir lokalmat i Vestland, frå nord til sør.
Aud Slettehaug og Gry Tokvam ved SJH hadde hovudansvaret for teori- og praktisk del.

Stolte kursdeltakarar med kvar sine produkt.

Foto og tekst: Gry Tokvam