Er du blomsterdekoratør eller har du erfaring med blomsterbinding?

Me har ei ledig stilling til deg som vikar i gardsbutikken/gartneriet ved Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. Inntil 100% stilling ut året med mogelegheit til forlenging, med ynskje om tiltreding snarast.

Er du glad i folk og planter? Effektiv og kreativ? God til å samarbeide? Lyst på eit lite eventyr i Aurland? Då vil me gjerne høyre frå deg snarast!

Ta kontakt med Venke Sjursen, mobil 901 22 866, for meir informasjon.

Du finn litt meir opplysningar om skulen vår, gardsbutikken, blomsterbutikken og gartneriet på www.sjh.no