Desse damene viser fingeren til “ubrukelege politikarar, rikfolk og anna pakk”

Når Sliteneliten slepp plate går det ikkje stille føre seg.

I Vg3-klassen er to av elevane musikarar i bandet Sliteneliten. No slepp dei plate. Sjå saka her! https://www.sognavis.no/musikk/politikk/aurland/desse-damene-vi-ser-fin-ge-ren-til-ubru-ke-le-ge-po-li-ti-ka-rar-rik-folk-og-anna-pakk/s/5-115-612233