I den vesle butiken er det ekstra travelt for tida. – Det er fullt køyr heile dagen og kvelden

Fastelaven, morsdag og Valentindag samme helg? Klart Gardsbutiken på SJH handterer det!

Sjå saka i Sogn Avis her (+abonnement): https://www.sognavis.no/i-den-vesle-butikken-er-det-ekstra-travelt-for-tida-det-er-fullt-koyr-heile-dagen-og-kvelden/s/5-115-583816?&session=e4e0767b-e7dc-4658-9056-5bc6b32cc30e