Det Kia serverte fekk domarane til å måpa: – Du har ballar

Bilete fra dplay.

På sin audition til Masterchef Norge serverte Vg3-elev på SJH, Kia Vejrup, panerte testiklar frå sau. Det imponerte domarane!

Sjå saka frå Sogn Avis (for dei med + abonnement)