Dei to skulane kunne knapt vore meir ulike: Geir Kjetil (57) er rektor på begge

Sogn Jord og Hagebruksskule har ny rektor: Geir Kjetil Øvstetun. Han er også rektor på Årdal Vgs og pendlar mellom dei to stillingane.

Les saka i Sogn Avis (for dei med +abonnement)