Kålrot, tomater og purre på døra? Dei testar nye vegar for å nå ut med kortreiste grønsaker

Foto: Katrine Bredahl Jacobsen

Sogn Jord- og Hagebruksskule har lansert ei grønsakskasse på torget i Aurland fredag 24. april. Ei spørjeundersøking på sjh.no vil gje fleire svar på kva kundane ønsker seg.

Les kva Sogn Avis har skrive om grønsakskassa! For dei med abonnement: https://www.sognavis.no/kalrot-tomater-og-purre-pa-dora-dei-testar-nye-vegar-for-a-na-ut-med-kortreiste-gronsaker/s/5-115-410344