No har Kristin (50) søkt seg ny jobb

Avdelingsleiar Kristin Ryum er ein av fem søkjarar til den ledige rektorstillinga ved Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Les saka i Sogn avis her: https://www.sognavis.no/no-har-kristin-50-sokt-seg-ny-jobb-fire-andre-har-sokt-same-stillinga/s/5-115-411106