Nora valde å bli koronafast med dyr og grøne planter: Her har med det veldig bra!

Les kva Sogn Avis har skrive om Vg2-elev Nora Mathilde Fjeldkåsa som valde å bli att på skulen. Åpen for dei med abonnement: https://www.sognavis.no/nora-valde-a-bli-koronafast-med-dyr-og-grone-planter-her-har-me-det-veldig-bra/s/5-115-397043