Kurs for nye bønder

Velkommen til kurs for nye bønder

Det er mange tema og spørsmål som er viktige ved overtaking av ein landbrukseigedom. Å starta med eit kurs, kan vera ein fin start.
Me dette kurset ynskjer me å få inspirera og vera til hjelp når den nye bonden skal overta gardsdrifta og finna sin veg for vidare drift.

Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule
Tid: onsdag 26.2.2020 kl 18.00-21.00


Tema:
• Juridiske og menneskelige utfordringar ved eigarskifte– advokat Lasse Sælthun
• Vår historie og våre val – Gøril og Einar Lie frå garden Ytre Li i Aurland
• Informasjon frå Bondelaga i Årdal, Lærdal og Aurland
• Finansieringsordningar hjå Innovasjon Norge
• Skogbruk v.Skog i Sogn – skogbrukssjef Jørgen Hundseth
• Kva kan kommunen bidra med – næringsrådgjevar Gudny Flatabø, Aurland kommune og landbrukssjef Magnhild Aspevik,

Velkommen til ein triveleg kveld med fagleg påfyll og sosialt samvær.
Enkel servering. 

Påmelding innan 18.2.2020 til magnhild.aspevik@laerdal.kommune.no   

Arrangør:
Lærdal Næringsutvikling
Årdal Bondelag
Lærdal Bondelag
Aurland Bondelag
Felles Landbrukskontor ÅLA