Frå SJH til økopolitikk i Norges Bondelag

Kari Marte Sjøvik kom til SJH i 1996, og drog att med ei grunnleggande tru på eit framtidsretta økologisk landbruk. I dag jobbar ho med å vise overføringsverdien til resten av det norske landbruket som næringspolitisk rådgivar i Norges Bondelag.

Kari Marte på stand under Øko2020. Kongressen fekk ei god oppslutning som òg vart lagt merke til internt i Bondelaget.

Kva er dine beste minner frå SJH?

Alt det praktiske arbeidet og nærheten til naturen. Jeg trivdes særlig i fjøset, men det var også morsomt for ei byjente å prøve seg på traktorkjøring og være med på slakt av dyr. Jeg husker også at det var stort da vi så sola mot fjellveggen på vinteren, etter at den hadde forsvunnet fra bygda. Da var det bare å komme seg av gårde for en kjapp og fin skitur i solskinn før vi kom ned igjen til «skyggedalen».
Det var også veldig gøy å være med på faglige diskusjoner i et fagfelt jeg på det tidspunktet ikke hadde vært en del av før, hverken i oppveksten eller i studier.  

Kva arbeider du med no?

Jeg jobber som næringspolitisk rådgiver i Norges Bondelag, der jeg har det faglige ansvaret for lokalmat, bygdebasert reiseliv og økologisk landbruk. Min jobb er å holde oversikt over hva som skjer, slik at man kan jobbe politisk dersom noe bør endres. Det gjelder alt fra å se på konsekvensene av nye EU-regelverk til mer forbrukerrettede prosjekter som ØKOUKA, Matvalget, Bondelagskokken osv.

Da jeg startet i Bondelaget så hadde jeg ikke opprinnelig ansvaret for økologisk, men jeg ba om å få det etter ett år i jobben. Jeg mener at det i en organisasjon som Bondelaget er viktig at den med ansvaret også er genuint opptatt av faget – hvis ikke blir en fort spist opp av andre viktige fagoppgaver.Korleis er det å jobbe med landbruket på eit organisatorisk nivå?

Det er veldig interessant å være en del av landbrukspolitikken, se hvordan det fungerer på ulike nivåer og hvor komplekst alt er. Selv om det kan være frustrerende av og til å representere en veldig liten del av landbruket i sin helhet, så mener jeg at det er bra at Bondelaget har valgt å ha en egen person på feltet.

Jeg jobber mye med å vise fram spydspissen eller overføringsverdien det økologiske landbruket har til hele det norske landbruket, og at det har en verdi i seg selv uavhengig av markedet. Mye av jobben min på alle felt blir å vise viktigheten av at vi har et mangfold av produksjoner i norsk landbruk, og at det er viktig for legitimiteten til norsk matproduksjon i samfunnet som helhet.

Open gard på Losætra i Oslo året etter at Norges Bondelag tilsette Noreg sin aller første Bybonde.

I en stor organisasjon som Norges Bondelag kan det også være frustrerende at det er så mange ulike interesser og hensyn som må taes – det kan ta tid å få til endringer. Men det er interessant at vi får muligheten til å jobbe så mye med fag.

Kvifor synast du økologi er viktig?

Økologisk landbruk er viktig for meg i et miljø- og bærekraftperspektiv. Jeg mener at vi har et ansvar for å ta vare på den matjorda vi rår over i Norge, og at produksjonen skjer på en bærekraftig måte som tar vare på det biologiske mangfoldet. Derfor er jeg også opptatt av at det norske landbruket skal lære av det økologiske landbruket og bli utfordret. Samtidig er jeg opptatt av at mat skal være lokalt produsert og er ikke tilhenger av å kjøpe økologiske råvarer for enhver pris – siden jeg velger økologisk mer av hensyn til miljø enn for egen helse, ønsker jeg ikke importerte råvarer av det vi klarer å produsere selv.

Korleis har tida på skulen påverka deg?

Jeg tror kanskje at tiden på skolen har gitt meg en praktisk forståelse og en grunnleggende holdning på at økologisk landbruk er framtidsrettet. Der fikk også jeg en god innføring i agronomi som jeg har hatt nytte av seinere.