Tett på dyra i same barnehage som pappa

Gardsbarnehagen hadde fire born i den spirande starten. 30 år etter er populariteten stor og ventelistene ein realitet.

Sogn Avis har laga reportasja om Spiren gardsbarnehage på tunet til SJH: