Økologisk entreprenørskap og samfunnsomstilling – prosjektrapport