Åpen økologisk gård er ein del av det nasjonale prosjektet ØKOUKA