Vinnarnamnet er kåra

Under Open økologisk gard laurdag 28. september var det namnekonkurranse for kvigekalven under. Mora heiter Fjellros, og det kom ei lang rekke gode forslag. Vinnarnamnet vart kåra av dei som jobbar med husdyra på garden, og kalven har no fått det passande namnet Vidda. Takk til alle som bidrog!