Økologiske entreprenørar

Det store engasjementet for økologisk landbruk på Sogn Jord- og Hagebruksskule heng saman med eit større spørsmål om utvikling av berekraftige lokalsamfunn.

Les heile saka frå Pengevirke her.