Jannik Mennen, innehavar av Lean Green UB under marknad på Voss.