Elevar med eigne bedrifter

På økologiske Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) har me elevar med stort engasjement og mykje kunnskap om ulike matproduksjonar og dyrkemetodar. Dette skuleåret har me difor fått eit nytt fordjupingsfag i Vg2: Ungt entreprenørskap.

Les heile saka frå Pengevirke her.