Tre ledige stillingar

SJH har to ledige stillingar som faglærar og ein som fagarbeidar frå 1. august 2019. Alle stillingane er faste og har søknadsfrist 28. april. Via lenkene under finn du stillingsutlysingane med meir info:

Dei to siste stillingane kan kombinerast.

Nærare opplysningar: Aksel Hugo (rektor), aksel.hugo@sfj.no, tlf.: 479 70 862

Søknad med fullstendig CV skal sendast elektronisk via lenkene over.

Om arbeidsgiver:

Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ligg sentralt i Aurland kommune – ein vidaregåande skule med landsline i økologisk landbruk og plass til 52 elevar innan Vg2 Landbruk og gartnarnæring, økologisk og Vg3 Landbruk, økologisk. Eit allsidig økologisk drive skulegardsbruk er sentralt i undervisinga. Skulen har gartneri, gardsbutikk, internat, ulike typar foredlingslokale i tillegg til eit eige Ressurssenter for oppdrag, kurs og prosjektarbeid.