ØKOLOGISK ENTREPRENØRSKAP – seminar 2 – 10. og 11. april – SJH