Fersk mjølk, fag og store ambisjonar

Eit nytt og større ysteri skal stå klart i Aurland til hausten. Med jamn osteproduksjon og gode tilhøve for praktisk undervisning, håpar Sogn Jord- og Hagebruksskule at vegen er kort til å starta ny fagskule.

Les heile saka i Bondevennen her.