Over 11 millionar til nytt ysteri frå fylket

Tusen hjarteleg takk til Sogn og Fjordane fylkeskommune som har løyva over 11 millionar kroner til nytt ysteri ved SJH i 2019! Ein stor takk òg til Aurland Sparebank, som har gjeve ein million kroner. Større og moderne lokale gjer at vi kan fortsetja å utvikle oss som nasjonalt kompetansesenter for handverksysting. Attpåtil har vi planar om oppstart av fagskule innan mjølkeforedling i samarbeid med Fagskulen i Sogn og Fjordane. Meir info om alt saman kjem utpå nyåret. Takk igjen for ei fantastisk julegåve!