SJH vart Årets formidler under Matprisen 2018!

Elin og Gry tek imot pris

HURRA! SJH vart Årets formidler under Matprisen 2018! Tusen hjarteleg takk til Matprisen for stadfestinga av kor viktig skulen sitt arbeid har vore, er og vil vere! Gratulerer så mykje også til Balholm som vart Årets produsent – og som trakk fram samarbeidet med SJH som viktig for si utvikling. Les flott oppslag om saka i Sogn Avis her. Høyr entusiastisk innslag på radio her.

Under kan du lese takketalen vår utsende lærar Gry Tokvam og elev Elin Rømo Grande framførte med stoltheit:

G: På vegne av Sogn Jord- og Hagebruksskule: TAKK!
Takk til dei som for 101 år sidan starta det heile, som såg kor viktig det er å formidle kunnskap om å produsere mat.
Takk til dei framsynte som la om drift og pensum allereie for tretti år sidan, slik at SJH vart den fyrste – og framleis einaste – heiløkologiske landbruksskulen i Noreg.

E: Takk til alle våre kunnskapsrike ansatte som har hjerte for å produsere REN MAT – og samtidig ta vare på matjorda, utmarka og kulturlandskapet.
Takk for at vi som elever får bruke hele gården og bygda som klasserom og lære det mest grunnleggende i livet: å dyrke mat på naturen sine premisser, føre planterester og husdyrmøkk tilbake til jorda, skaffe fôr fra inn- og utmark, felle trær, melke, fiske, jakte, slakte og foredle.

G: Å kunne formidle kunnskap som er nedarva gjennom generasjonar, er ei sann glede når har ein gjeng med høgt motiverte elevar. For meg som foredlingslærar er det i tillegg eit privilegium å få råvarer med jord, råvarer som ‘lever’, råvarer som vi kjenner frå ‘fødselen av’.
Takk til våre mange engasjerte elevar som etter utdanninga forvaltar jord og utmark, produserer mat, rådgir bønder, skriv bøker eller på andre måtar omset og formidlar sin kunnskap vidare – alle med ein stor Ø ‘i panna’. Vi kan med stoltheit fortelje at Årets unge bonde 2018 er utdanna på SJH – og no bidreg som lærar på skulen.

E: Takk til alle dem som ‘høster’ av SJH sin kunnskap gjennom kurs, besøk og andre aktiviteter – det være seg lokalsamfunnet, bønder, småskala matprodusenter, skoleklasser, studenter, ystefolk, lag og organisasjoner.
Uten alle disse og flere til hadde vi ikke vært det vi er i dag – vi er som matjorda, bokstavelig talt: avhengige av et yrende liv og samspill mellom alle som er med for å utvikle SJH videre og for at ny kunnskap skal bli til.

G: Og heilt til slutt – takk til kjøkkenet vårt som gjennom alle desse åra har skapt eit utal gode måltid, måltid som dei siste åra har smakt av Debios GULL-merke, laga av utsøkte råvarer frå skulegarden.

E: Vi har dessuten den glede å meddele at det finnes en ledig stilling som kokk på SJH, en gylden mulighet for den som har lyst til å utfolde seg med de gode råvarene fra gården, sammen med og blant folk som vet å verdsette ekte og ren mat.

G: Er du kokk – håpar me du søkjer på stillinga og blir ein del av eventyret på SJH! Og til dykk andre: Ta gjerne kontakt for omvising eller foredrag eller begynn som elev du også!

E&G: Takk for at vi fekk denne prisen. Takk for oss!